De Wijnpers

De Wijnpers

De Wijnpers

Dit is de naam van het kerkblad van onze gemeente. Deze naam werd gekozen nadat Streekgemeente De Wijngaard een feit werd. De bedenker van de naam gaf aan: wij allen zijn de druiven in de wijngaard.... noem daarom het kerkblad De Wijnpers.

De redactie bestaat uit een groep gemeenteleden.

wijnpersIn 2009 verscheen het eerste exemplaar. In 2017 zijn we overgegaan naar een gedrukte versie met zelfs een eigen ontworpen omslag en lay-out.
Maar net als de tijd gaan de ontwikkelingen van mogelijkheden steeds verder.
De vertrouwde paars/groene Wijnpers maakte plaats voor een heel andere opzet. 
Sinds februari 2022 zijn we overgegaan naar een nieuwe vorm, die weer meer past bij deze tijd.
In samenwerking met De Zalige Zalm, een bureau voor geloofscommunicatie, maken we nu een 'Wijnpers-nieuwe stijl'. Hierin zijn de vertrouwde rubrieken nog steeds opgenomen, maar er zijn ook nieuwe rubrieken verschenen, zoals interviews, een puzzelpagina voor de jeugd, een stilte pagina met een mooie foto, een receptenpagina.
Kortom een meer interactief kerkblad. Ook ontstond de mogelijkheid om De Wijnpers zowel als papieren versie te bezorgen als ook in digitale
vorm. 

 

In de Wijnpers willen we u graag informeren over gebeurtenissen binnen PG De Wijngaard. Maar ook over zaken die voor u van belang kunnen zijn buiten onze gemeente. De redactie is wel steeds op zoek naar een optimale invulling van de inhoud en staat open voor suggesties.

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het maken van De Wijnpers. Daarom vragen we een vrijwillige bijdrage van € 17,50 per jaar.
Dit geldt natuurlijk voor zowel de digitale als de gedrukte Wijnpers!!!!