Borculo, Geesteren, Gelselaar,H​​aarlo

PG De Wij​ngaard

Wie zijn wij

‘De Protestantse Gemeente De Wijngaard is een open gemeente, zowel naar binnen als naar buiten toe, die zich geïnspireerd weet vanuit Gods Woord. De betrokkenheid van de gemeenteleden uit zich op verschillende wijze. Allen voelen zich onderdeel van het geheel.

Gemeenteleden blijven zoeken naar (nieuwe) vormen om binding te houden met elkaar. Ze zijn zich ervan bewust dat de gemeente steeds in beweging is en blijft. Omzien naar elkaar, helpen waar geen helper is en de onderlinge ontmoeting zijn erg belangrijk.’

01

Zo staat het in het rapport van de stuurgroep die de wording tot Protestantse Gemeente De Wijngaard heeft begeleid. Sinds zondag 5 februari 2017 is de Protestantse Gemeente De Wijngaard te Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo en Waterhoek een feit. Op die dag is aan het begin van een feestelijke eenwordingsdienst door de kerkenraden van vijf gemeenten een acte van eenwording getekend in het bijzijn van notaris Kraaijenhof.

De vijf stenen die toen op elkaar zijn gezet zijn een symbool van die eenwording.
Ze staan nu bij elke kerkenraadsvergadering in het midden om te laten zien hoe we ontstaan zijn en dat elke steen, die één van de vijf voormalige gemeenten vertegenwoordigt, er mag zijn.

In de vier kernen van onze kerkelijke gemeente, Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo staan vijf kerkgebouwen (http://www.pgdewijngaard.nl/info) ieder met een heel eigen karakter.  Iedere zondag is er zo mogelijk een kerkdienst in twee of drie van de kerkgebouwen. Behalve op de eerste zondag van de maand, dan wordt er een wijngaarddienst gehouden en in één van de grotere kerkgebouwen.

Open, geïnspireerd door Gods Woord, betrokken op elkaar naar binnen en naar buiten, dat zijn woorden die we uit willen dragen in woord en daad.
We willen kerk zijn voor alle mensen. Noaberschap stopt niet bij de grenzen van onze ‘kaartenbak’, maar is er voor alle mensen die een noaber/naaste nodig hebben. We zien dat terug in een project als Zorgzaam maatje (http://www.pgdewijngaard.nl/zorgzaam-maatje) en de koffiemorgen in de Instuif. Iedereen kan meedoen of er een beroep op doen. Zo heeft de diaconie de visie dat ze wil helpen waar geen helper is. En in het pastoraat willen we met onze twee predikanten, onze ouderlingen en kerkelijk bezoekers meeleven in het lief en het leed dat mensen in het leven treft. Betrokken zijn op elkaar vanuit het betrokken zijn op God, dat is wat ons drijft.

02
03
04
05

Open kerk zijn, is je als kerk laten zien op bijzondere plaatsen. Al heel veel jaren zijn er in Gelselaar en in Geesteren rondom de dorpsfeesten tentdiensten gehouden. In de tent op het feestterrein is er op zondagmorgen een laagdrempelige kerkdienst waar veel dorpsbewoners graag komen. We schenken koffie op de kermis in Geesteren en in Haarlo is er elk jaar op een camping een mooie openluchtdienst.Het park achter het gemeentehuis in Borculo was afgelopen jaar het decor van een oecumenische Pinksterdienst, waar jong en oud bij betrokken werd. (http://www.pgdewijngaard.nl/fotoalbum)

Zo proberen we die prachtige boodschap van liefde tot God boven alles en de liefde voor onze naaste op allerlei manieren naar buiten te brengen. We proberen een goede mix te vinden tussen tradities en nieuwe gebruiken, in wat jong en oud aanspreekt, hoe we kerk kunnen zijn voor iedereen.

In de komende tijd wordt er door heel veel mensen nog heel druk gewerkt om alles goed te regelen in onze nog zo ‘jonge’ gemeente, maar die openheid, betrokkenheid en de inspiratie vanuit het evangelie staan voorop.