Werkgroep Verkennen & Ontmoeten

logo-v-en-oDe werkgroep Verkennen & Ontmoeten (in geloof en samenleving) bestaat uit een vijftal gemeenteleden die, in overleg met de predikant, zorg dragen voor een aantal 'ontspannen- of informatieve activiteiten'.

Het streven is om van herfst tot aan de zomer afwisselende activiteiten te organiseren, gebruik makend van de mogelijkheden die we 'in huis' hebben. Een enkele keer worden ook 'externen' gevraagd om een bijdrage te leveren.


Momenteel bestaat de werkgroep uit: 

- Gonda ter Haar
- Joke Klein Severt
- Willy Odink
- Joke Plant
- Henny Barnhoorn