PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

Visie van de diaconie:

Helpen waar geen helper is, zowel landelijk als wereldwijd, waarbij lokale hulp in natura de voorkeur heeft.

Diakenen collecteren in de eredienst en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor de diaconie.

Het werk van de diaconie is niet altijd direct zichtbaar, ze zorgt dat er hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en ze komt op voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

 

Activiteiten van de diaconie:

 • Beheer van de diaconale gelden
 • Beheer onroerende eigendommen
 • Financiële hulpverlening aan personen i.s.m. schuldhulp op maat
 • I.K.A. interkerkelijke kampcommissie Oost Achterhoek/Liemers
 • Verzorgen attentie tijdens de Oogstdienst
 • Paasattentie
 • Kerstmiddag voor ouderen
 • Vanuit de diaconie is het zorgzaammaatje actief (info zie elders op de website)
 • Diaconaal platform Berkelland. Dit is een samenwerking tussen diverse kerken in Berkelland om met name het vluchtelingen / asielzoekers beleid gezamenlijk vorm te geven
 • Coördineren lukaskastjes
 • Koffie-in; elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de Instuif in Borculo

 

In de dienst wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk diaconaal werk.

 

De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor bovenplaatselijk diaconaal werk: hierbij volgen we zoveel mogelijk het landelijk rooster van Kerk in Actie en PKN.

10 juni

Werelddiaconaat

 

17 juni

Binnenlandsdiaconaat

 

24 juni

Kom in actie voor de Rohingya-vluchtelingen

 1 juli

JOP jeugdwerk

 8 juli

Tent dienst: stichting Oost Europa ( Alie Zieverink)

15 juli

Edukans

22 juli

Voedselbank oost achterhoek

29 juli

Dorcas

 5 augustus

Zorgzaam maatje

12 augustus

Kerk in Actie  zending Kameroen

19 augustus

Warchild

26 augustus

Gehandicapten platvorm Berkelland

 2 september

Hulp en Hoop voor Afrika/ Nicky te Slaa

 9 september

JOP jeugdwerk

16 september

PKN vredesweek  wereldwijd

23 september

Startzondag:

30 september

Passion Hummelo

 7 oktober

PKN Kerk en Israël

14 oktober

Kerk in actie Werelddiaconaat (wereldvoedseldag) Nepal

21 oktober

Actie schoenendoos

28 oktober

Kerk in Actie  Hervormingsdag Oekraïne

 4 november

 7 november

Kerk in Actie zending Brazilië

Dankdag: Oost Europa Zending / ouderen

11 november

Kerk in Actie binnenlands diaconaat

18 november

Ika Achterhoek-Liemers vakantie weken

25 november

Kerstpakketten Actie

 2 december

PKN Missionair werk

 9 december

PKN Pastoraat

16 december

Nepal/ stichting Diyo Nepal / Ilse Bennink

23 december

N.B.G.

25 december

Kerk in Actie  kinderen in de knel

30 december

S.O.S. kinderdorpen

31 december

??? Jeugdwerk plaatselijk

© Copyright 2019, PKN De Wijngaard. All Rights Reserved.