Diaconie

Visie van de diaconie:

Helpen waar geen helper is, zowel landelijk als wereldwijd, waarbij lokale hulp in natura de voorkeur heeft.

Diakenen collecteren in de eredienst en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor de diaconie.

Het werk van de diaconie is niet altijd direct zichtbaar, ze zorgt dat er hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en ze komt op voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

 

Activiteiten van de diaconie:

 • Beheer van de diaconale gelden
 • Beheer onroerende eigendommen
 • Financiële hulpverlening aan personen i.s.m. schuldhulp op maat
 • I.K.A. interkerkelijke kampcommissie Oost Achterhoek/Liemers
 • Verzorgen attentie tijdens de Oogstdienst
 • Paasattentie
 • Kerstmiddag voor ouderen
 • Vanuit de diaconie is het zorgzaammaatje actief (info zie elders op de website)
 • Diaconaal platform Berkelland. Dit is een samenwerking tussen diverse kerken in Berkelland om met name het vluchtelingen /                 asielzoekers beleid gezamenlijk vorm te geven
 • Coördineren lukaskastjes
 • Koffie-in; elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de Instuif in Borculo

 

Collecterooster 2e helft 2023

In de dienst wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk diaconaal werk.

De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor bovenplaatselijk diaconaal werk. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het landelijk rooster van Kerk in Actie en PKN.

Diaconie Collecterooster 1e  helft 2024

Deur collectes 2024

 

14-01

Kerk in Actie, Armoede Nederland

21-01

Bartimeus stichting

29-01

Hart voor Kinderen

04-02

Kerk in Actie,Bangladesh

11-02

Gestrande vluchtelingen

18-02

Kerk in Actie, Omzien naar gevangenen

25-02

Ronald mc Donald huis

03-03

Kerk in Actie, Libanon

10-03

Dorcas

13-03

Biddag Voedselbank achterhoek

17-03

Kerstpakketten Berkelland

24-03

Kerk in Actie, Paasverhaal voor heel Nederland

31-03

1e Paasdag Rode Kruis

07-04

Artsen zonder grenzen

14-04

Kerk in Actie, Rwanda

21-04

Pax Christi Borculo

28-04

Dio Nepal

05-05

Kerk in Actie, Oekraïne

09-05

Hemelvaart

12-05

Clini Clowns

19-05

Pinksteren

26- 05

Regenboog groep

02-06

Aidsfonds

09-06

Stichting Wens ambulance

16-06

Leger des Heils

23-06

Taal Maatje Berkelland

30-06

Kerk in Actie, Moldavië

An't Wark

Stichting An’t Wark! helpt mensen die… … gemotiveerd zijn om de schulden op te willen lossen; … door “live events” in een schuldensituatie zijn beland; ... willen werken aan hun toekomst door het maken van afspraken zoals het volgen van een budgetcursus, budgetcoaching of andere afspraken; … of die vanuit een uitkering zicht hebben op werk en daarvoor incidentele uitgaven moeten doen.