Diaconie

Visie van de diaconie:

Helpen waar geen helper is, zowel landelijk als wereldwijd, waarbij lokale hulp in natura de voorkeur heeft.

Diakenen collecteren in de eredienst en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor de diaconie.

Het werk van de diaconie is niet altijd direct zichtbaar, ze zorgt dat er hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en ze komt op voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

 

Activiteiten van de diaconie:

 • Beheer van de diaconale gelden
 • Beheer onroerende eigendommen
 • Financiële hulpverlening aan personen i.s.m. schuldhulp op maat
 • I.K.A. interkerkelijke kampcommissie Oost Achterhoek/Liemers
 • Verzorgen attentie tijdens de Oogstdienst
 • Paasattentie
 • Kerstmiddag voor ouderen
 • Vanuit de diaconie is het zorgzaammaatje actief (info zie elders op de website)
 • Diaconaal platform Berkelland. Dit is een samenwerking tussen diverse kerken in Berkelland om met name het vluchtelingen /                 asielzoekers beleid gezamenlijk vorm te geven
 • Coördineren lukaskastjes
 • Koffie-in; elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de Instuif in Borculo

 

Collecterooster 2e helft 2023

In de dienst wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk diaconaal werk.

De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor bovenplaatselijk diaconaal werk. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het landelijk rooster van Kerk in Actie en PKN.

Diaconie Collecterooster 2e  helft 2023

02-07-2023

Kerk in Actie Indonesië

09-07-2023

Wilde Ganzen: klein project, groot verschil

16-07-2023

Het Passion Hummelo

23-07-2023

Het Bijbel Genootschap

30-07-2023

kinderfonds MAMAS

06-08-2023

Edukans

13-08-2023

Kerk in Actie: Israël

20-08-2023

Cliniclowns

27-08-2023

uitje Oekraïense kinderen Berkelland

03-09-2023

Kerk in Actie: Werelddiaconaat

10-09-2023

Artsen zonder Grenzen

17-09-2023

Zorgzaam Maatje

24-09-2023

Kerk in Actie: Syrië

01-10-2023

Kerk in Actie: Israël zondag

08-10-2023

I.K.A. Achterhoeks Vakantieweken

15-10-2023

Kerspakketten Berkelland

22-10-2023

Kerk in Actie: Indonesië

29-10-2023

Rode Kruis

01-11-2023

Dankdag - Voedselbank Oost Achterhoek

05-11-2023

KiKa

12-11-2023

Kerk in Actie: Libanon

19-11-2023

Dorcas

26-11-2023

Orgelfonds

03-12-2023

Kerk in Actie: Oeganda

10-12-2023

Kerk in Actie: Werelddiaconaat

17-12-2023

Regenbooggroep

24-12-2023

(1e kerstdag) Kerk in Actie: Kinderen in de knel

31-12-2023

Eigen Jeugdwerk

07-01-2024

Amnesty International

An't Wark

Stichting An’t Wark! helpt mensen die… … gemotiveerd zijn om de schulden op te willen lossen; … door “live events” in een schuldensituatie zijn beland; ... willen werken aan hun toekomst door het maken van afspraken zoals het volgen van een budgetcursus, budgetcoaching of andere afspraken; … of die vanuit een uitkering zicht hebben op werk en daarvoor incidentele uitgaven moeten doen.