PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

Visie van de diaconie:

Helpen waar geen helper is, zowel landelijk als wereldwijd, waarbij lokale hulp in natura de voorkeur heeft.

Diakenen collecteren in de eredienst en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor de diaconie.

Het werk van de diaconie is niet altijd direct zichtbaar, ze zorgt dat er hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en ze komt op voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

 

Activiteiten van de diaconie:

 • Beheer van de diaconale gelden
 • Beheer onroerende eigendommen
 • Financiële hulpverlening aan personen i.s.m. schuldhulp op maat
 • I.K.A. interkerkelijke kampcommissie Oost Achterhoek/Liemers
 • Verzorgen attentie tijdens de Oogstdienst
 • Paasattentie
 • Kerstmiddag voor ouderen
 • Vanuit de diaconie is het zorgzaammaatje actief (info zie elders op de website)
 • Diaconaal platform Berkelland. Dit is een samenwerking tussen diverse kerken in Berkelland om met name het vluchtelingen / asielzoekers beleid gezamenlijk vorm te geven
 • Coördineren lukaskastjes
 • Koffie-in; elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de Instuif in Borculo

 

In de dienst wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk diaconaal werk.

 

De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor bovenplaatselijk diaconaal werk: hierbij volgen we zoveel mogelijk het landelijk rooster van Kerk in Actie en PKN.

  6 jan

Locale hulpvragen

13 jan

Gehandicapten Platform Borculo

20 jan

Collecte oecumene Migratie verbindt kerken wereldwijd

27 jan

PKN jeugdwerk

  3 feb

Wereld Diaconaat Bangladesh

10 feb

PKN Catechese en Educatie

17 feb

Collecte Noodhulp ( eventueel actueel)

24 feb

Kerk Rentmeesters

 3 mrt

Amnesty International

10 mrt

Kerk in Actie Voorjaars zending

13 mrt

Biddag Voedselbank

17 mrt

Kerk in Actie binnenlands diaconaat

24 mrt

Kerk in Actie  Stop kinderarbeid in India 

31 mrt

Clinique clowns

  7 apr

Kerk in Actie Rwanda 25 jaar na de genocide 

14 apr

Passion Hummelo

19 apr

geen deur collecte

21 apr

Kerk in Actie Versterk de kerk in Pakistan

28 apr

Kerk Rentmeesters

  5 mei

Bevrijdingsdag Kerk in Actie Kerk zijn in oorlogstijd in Syrië

12 mei

Kerk in Actie Ghana beroeps onderwijs voor straat meisjes

19 mei

Sierra Leone Nicky te Slaa

26 mei

Kerk in Actie Droogte bestrijden Ethiopië

30 mei

Hemelvaartsdag S.O.S. Kinderdorpen

  2 jun

Pinkster zending China

  9 jun

Pinksteren geen deur collecte  

16 jun

Pax Christy Kinderhulp Poolse kinderen in Borculo

23 jun

Kerk in Actie wereld diaconaat Nigeria

30 jun

Kerk Rentmeesters 

 

© Copyright 2019, PKN De Wijngaard. All Rights Reserved.