PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

Stichting An’t Wark! helpt mensen die… … gemotiveerd zijn om de schulden op te willen lossen; … door “live events” in een schuldensituatie zijn beland; ... willen werken aan hun toekomst door het maken van afspraken zoals het volgen van een budgetcursus, budgetcoaching of andere afspraken; … of die vanuit een uitkering zicht hebben op werk en daarvoor incidentele uitgaven moeten doen.

 

Visie van de diaconie:

Helpen waar geen helper is, zowel landelijk als wereldwijd, waarbij lokale hulp in natura de voorkeur heeft.

Diakenen collecteren in de eredienst en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor de diaconie.

Het werk van de diaconie is niet altijd direct zichtbaar, ze zorgt dat er hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en ze komt op voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

 

Activiteiten van de diaconie:

 • Beheer van de diaconale gelden
 • Beheer onroerende eigendommen
 • Financiële hulpverlening aan personen i.s.m. schuldhulp op maat
 • I.K.A. interkerkelijke kampcommissie Oost Achterhoek/Liemers
 • Verzorgen attentie tijdens de Oogstdienst
 • Paasattentie
 • Kerstmiddag voor ouderen
 • Vanuit de diaconie is het zorgzaammaatje actief (info zie elders op de website)
 • Diaconaal platform Berkelland. Dit is een samenwerking tussen diverse kerken in Berkelland om met name het vluchtelingen /                 asielzoekers beleid gezamenlijk vorm te geven
 • Coördineren lukaskastjes
 • Koffie-in; elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de Instuif in Borculo

 

In de dienst wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk diaconaal werk.

De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor bovenplaatselijk diaconaal werk. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het landelijk rooster van Kerk in Actie en PKN.

Diaconie Collecterooster 1e  helft 2023

01-01-2023

Bartimeusfonds

08-01-2023

Children Relief

15-01-2023

Dorcas

22-01-2023

Kika

29-01-2023

Leger des Heils

05-02-2023

Kinderfonds Mama's

12-02-2023

Kerk in Actie - Noodfonds

19-10-2023

Ronald McDonaldhuis

26-20-2023

Kerk in Actie - Gambia

05-03-2023

Kerk in Actie - Palestina

08-03-2023

Voedselbank Oost Achterhoek - Biddag

12-03-2023

Kerk in Actie - Omzien naar gevangenen

19-03-2023

Rode Kruis: kinderen in Nederland die met een lege maag naar school moeten

26-03-2023

Kerk in Actie - Bangladesh

02-04-2023

Kerk in Actie - Protestantse kerk

09-04-2023

Plan International - Strijd mee tegen seksueel geweld (planinternational.nl)

16-04-2023

de Passion

23-04-2023

Artsen Zonder Grenzen

30-04-2023

Kerkrentmeesters

07-05-2023

Kerk in Actie - Oekraïne

14-05-2023

Pax Christi Kinderhulp Borculo

18-05-2023

Fonds Gehandicaptensport

21-05-2023

Diyo Nepal

28-05-2023

1e Pinksterdag Berkelland dienst

04-06-2023

de Regenbooggroep

11-06-2023

Zorgzaammaatje

18-06-2023

Aidsfonds

25-06-2023

Kerk in Actie: perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela

02-07-2023

Stichting Wensambulance Oost-Gelderland

© Copyright 2023, PG De Wijngaard. All Rights Reserved.