Pastoraat

De kern van pastoraat is het omzien naar elkaar, een luisterend oor bieden, meeleven in lief en leed vanuit een christelijke overtuiging, gericht op gemeenteleden, maar ook op mensen met zorgen daarbuiten.

 Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten, dat kan ook een praatje op straat of in de winkel zijn. Het hoeft niet altijd met de Bijbel op schoot te gebeuren.

Pastoraat is een opdracht voor alle gemeenteleden, zowel predikant als kerkelijk bezoekers en gemeenteleden onderling. Kerkelijk bezoekers onderhouden het contact met gemeenteleden en proberen er te zijn wanneer dat gewenst is.

De predikanten en kerkelijk werker zijn er voor de aandacht en zorg voor de mensen die daarom vragen of het nodig hebben. Zij stellen het op prijs om op de hoogte te zijn van bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis of een andere zorgwekkende situatie. Indien gewenst en als het enigszins mogelijk is, wordt er een bezoekje gebracht.

U kunt altijd contact opnemen met de predikanten/kerkelijk werker als u een gesprek van mens tot mens wenst of een ontmoeting in een pastorale en vertrouwelijke sfeer.

Een berichtje naar   of een telefoontje is voldoende.

Laten we als gemeente elkaar behulpzaam zijn bij de vormgeving van onze onderlinge betrokkenheid en onze gezamenlijke pastorale opdracht.

 

Predikant:                                                    

ds. Co Janssen         tel. 0545-272705                   

                                   voor WhatsApp/ SMS berichten: 06-152 56 870                             

                                   e-mail:                       

 

Pastoraal coördinator:

Berlize Oltvoort           tel: 0545-481648

                                       e-mail:

 

 

Wijkindeling PG De Wijngaard


Zoeken-wijk0

Wijk 1  -  Gelselaar

Wijkouderling:
Ida Markerink

Wijkcoördinator:
Ada Zieverink

 Alle leden met het adres met postcode 7275.
 Aansluitend de leden uit Markelo, Diepenheim en een 
 gedeelte Noordijk.

Wijk 2  -  Geesteren West

Wijkcoördinator:

Gerda Nijhof

 De buurten Respelhoek – Kulsdom - het Eiland - 
 Geestersebroek en De Horst.

De Bleeke – Pelleweversweg – Dorpsstraat –Meengsweg –
 Morsweg – Brinkweg - Meiweg en Molenweg.

 Oude Diepenheimseweg tussen Berkel en kruising
 Pastorieweg-Needse Tolweg.

 Industrieterrein tussen Berkel en rondweg (N825)- Bosberg
 en Klapperdijk

Wijk 3  -  Geesteren Oost

Wijkcoördinator:

Gerda Nijhof

 Oude Diepenheimseweg tussen kruising Pastorieweg -
 Needse Tolweg en Bolksbeek. Overige straten in de kern
 van Geesteren. Esweg - Dennendijk;

 De buurten Oosterveld - Nederbiel en Overbiel.

 Aansluitend leden wonende in gedeelte van Noordijk en
 Neede.

Wijk 4  -  Borculo   -  wijk Koppel en Morsmanshof

Wijkcoördinator:

Betsy Stronks

 

 Leerinkbeekstraat- Hieminkbeekstraat - Slingestraat -
 Berkellaan- Koppeldijk oneven -Pr.Irenestr.-Pr.Margrietstr.-
 Pr.Bernhardstr.-Kon.Wilhelminastr.-Pr.Hendrikstr.-
 Morsmanshof-Brummelskamp-Spoordijk-Warmelinkhof-
 Kolnboom- Van der Veenstraat - Klandermanshof- Heure-
 Beekvliet-Elbrinksvonder en Barchemseweg 9 t/m 47

Wijk 5  -  Borculo  -  wijk Noord en Elbrink

Wijkouderling:

Addy Haselberg

 Heer Rudolfstraat - Van Raesfeltstraat - Van Vordenstraat -
 Bis.v.Munsterstraat - Gr. Van Zutphenstraat - Hertog van
 Gelrestraat - Van Limb.Stryrumstraat - Van Bronkhorst-
 straat –Kluverskamp – Deugenweerd – Van Coever-
 denstraat.

 Het Elbrink – De Rentmeester - De Leenkamer - De
 Markerichter – Hogenweerd - De Magistraat - De Hofvoogd -
 Het Patronaat – Van de Meeneplein en Lochemseweg.

Wijk 6  -  Borculo  -  wijk Hambroek en Oostenrijkse buurt

Wijkcoördinator:

Dinie Kistemaker

 Needseweg- Oude Needseweg- Lichtenhorst- Stationsweg-
 Harperinkskamp - Kamerlingh Onnesstraat.

 De hele wijk Hambroek m.u.v. Beukenlaan en ‘t Hambroek

 Parallelweg - Nobelstraat-Heerlijkheidstraat – Stoeterijstraat
 - Keizer Ottostraat - Prins Willem V straat en Geesterse
 Binnenweg.

Wijk 7  -  Borculo  -  Andriessenhuis e.o.

Wijkcoördinator:

Jan en Trude Dijkman

 De Componist – Beethovenflat - De Weverij en
 Andriessenhuis (incl. flats Lelie, Dotter en Lis), Vorstenlanden.

Wijk 8  -  Borculo   -  Centrum e.o.

Wijkcoördinator:

Henk de Roos

 Weverstraat - Lange Wal – Muraltplein - Korte Wal –
 Wolververshoek – Voorstad - Korte Molenstraat-Lange
 Molenstraat - Dr. Scheijlaan – Steenstraat- Hoflaan – Poortstraat – Oranjerie - ’t Rondeel -  Spoorstraat - 
 Graaf Wichmanstraat - J. Straussstraat - Beethovenstraat       (m.u.v. flats) - Chopinstraat – Mozartstraat - De Maat – Burg.
 Bloemersstraat 1 t/m 7 en 2 t/m30, 't Hambroek en
 Beukenlaan.

Wijk 9  -  Borculo  -  wijk Nieuwboer

Wijkcoördinator:

Aart Meutstege

 Steenstraat 2 t/m 34 – Burg. Bloemersstraat 32 t/m 132 en
 9 t/m 69 – Grolsesteeg - Pagendijk - Burg. van Weliestraat –Kerkegaarden  – Zijlandstraat – Vicariënstraat – Perkamentlaantje - De  Smidse – Boomgaarden –Hessenstraat - Speulbrinkstraat –  Pr.Kennedystraat - Lebbenbruggendijk (kom) –Mevr.Kuipers  Rietberglaan - Hartog Nootlaan - Kingmalaantje - Kronenburgerstraat en Ruurloseweg (binnen kom)

Wijk 10  -  Borculo  -  wijk Schollenkamp en buurschap Dijkhoek

Wijkouderling:

Jenny te Brake

 Haarloseweg – Hambroekweg – Beltrumseweg –
 Geerdinksdijk – Heelweg – Platvoetsdijk –Kreunertweg – 
 Kooihuisweg – Kappermaatsweg -Lange Dreef - Korte Dreef
 – Isidorusweg – Alexandrinalaan – Slotlaan – Herenlaan –
 Schoollaan - Wessel van Eylllaan  - Drostenborgdijk – 
 Beijershorstdijk - Snofhuttedijk- Kooweide – Teedinkweide –
 Banninkskamp – Onieskamp – Schollenkamp – Rekenseweg
 - Ruurloseweg (buiten kom) –  Lebbenbruggedijk.

 Aansluitend leden wonend in Ruurlo en gedeelte Beltrum

Wijk 11  -  Haarlo en Waterhoek

Wijkcoördinator:

Dinie Groot Wassink
Hettie Olthaar

 Leden met het adres met postcode 7273 en aansluitend 
 leden in gemeente Eibergen en overige leden uit gedeelte
 Beltrum