PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

coronaVan enkel online-diensten zijn we langzaam aan weer uit de isolatie aan het komen.
Inmiddels mogen er, gelet op de 1,5-meter-regel, al weer zo'n 50 tot 60 personen de dienst ín de kerk bijwonen.  Voorlopig doen we dat nog steeds alleen in de Joriskerk.

Deze dienst wordt natuurlijk nog altijd online uitgezonden via onze website.

Zingen tijdens de dienst....
De kerkenraad heeft er, met de huidige ontwikkelingen rond corona, vertrouwen in dat er weer gezongen kan worden door de aanwezige gemeenteleden. Tot zondag 22 augustus werd het zanggedeelte verzorgd door een groepje vrijwilligers, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Maar toch zijn we blij met deze ontwikkeling.

Nieuwsbrief.....
Nu er weer kerkdiensten met bezoekers zijn zal de nieuwsbrief die u via de mail kreeg weer worden vervangen door de zondagsbrief, die uitgedeeld wordt aan de bezoekers in de kerk. Kijkt u thuis mee, dan vindt u de zondagsbrief op de website van PG De Wijngaard. Actuele informatie vindt u op de zondagsbrief, de website en Facebook.

Koffie-to-Go
Met de huidige coronamaatregelen is het helaas nog niet mogelijk om koffiedrinken en ontmoetingen na de dienst te organiseren in De Instuif. Wel zal er met ingang van zondag 29 augustus een zogenaamde 'Koffie-to-Go' (of 'Tea-to-Go') te krijgen zijn. 
Een aantal vrijwilligers zal voor koffie/thee zorgen, die u vanuit de hal van de kerk mee kunt nemen om deze dan, zo mogelijk, buiten op te drinken.  
Op deze manier hopen we toch, mits op afstand, samen koffie te drinken en iets van ontmoeting te ervaring. 

Rooster van de diensten:

         
zondag  12 september 10:00 ds. Henriëtte Bouwman doopdienst in  GK te Geesteren
zondag 19 september 10.00 ds. H. Keegstra uit Bennekom  
zondag 26 september 10.00 ds. Co Janssen  
zondag 3 oktober 10:00 ds. Henriëtte Bouwman en        ds. Co Janssen Startzondag
       
         


Aanmelden voor de dienst....... wel of niet?

Aanmelden is vanaf nu niet meer verplicht. Dit houdt in dat u 'gewoon' weer naar de kerk kunt gaan. De coördinator bij de ingang zal op een presentielijst uw naam noteren en uw telefoonnummer.

Maar.......we moeten ons, ook als kerk, nog altijd aan de 1,5-meter-regel houden. Dit leidt er toe dat we vanaf nu 50 tot 60 mensen kunnen verwelkomen in onze kerk.

Om teleurstellingen te voorkomen vragen we u daarom om toch gebruik te maken van de mogelijkheid om u van tevoren aan te melden.
Dit is mogelijk via telefoon of via de website. 

 

 

Aanmelden via de telefoon:
Het daar voor bestemde telefoonnummer is :  06-42366138
Via de telefoon kunt u aanmelden van donderdagmiddag 12.00 uur tot vrijdagmiddag 12.00 uur.

Aanmelden via de website:
Op de website www.pgdewijngaard.nl vindt u een aanmeldbutton of ga naar: 
www.pgdewijngaard.nl/aanmelden 
Hier vult u het aanmeldformulier in. Het aanmelden via de website is mogelijk vanaf maandag tot en met vrijdagmiddag 12.00 uur.

 

Hoe gaat het verder ná de aanmelding?

- Na aanmelding krijgt u een uitnodiging/bevestiging hetzij telefonisch, app of per mail voor het bezoeken van de dienst.
- Bij de bevestiging ontvangt u een tijdstip waarop u op zondagochtend aanwezig moet zijn, dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de kerk aankomen.

- Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich voor de volgende zondag opnieuw aanmelden.

• Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, waarbij we de 1,5 meter maatregel in acht nemen.
• Heeft u corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid en/of koorts, dan vragen wij u om thuis te blijven en de dienst online te volgen.

Een team coördinatoren organiseert de gang van zaken in de kerk. Deze coördinatoren zijn duidelijk herkenbaar.
De wijze waarop de kerken verantwoord open kunnen gaan is neergelegd in een protocol en gebruiksplannen, die in ieder gebouw van De Wijngaard aanwezig zijn.
Voor vragen over het protocol/gebruiksplannen kunt u terecht bij de scriba, E: 

Organisatie in de kerk:

Een aantal richtlijnen waar we ons met elkaar aan moeten houden:
• Houdt rekening met de anderhalve meter afstand.
• Bij binnenkomst in de hal staat een handdesinfectiemiddel. Wij vragen u hiervan gebruik te maken.
• Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren. Zij zullen u een zitplaats aanwijzen (huisgenoten mogen bij elkaar zitten).
• Gemeentezang is, wederom helaas, niet toegestaan. Er is een kleine zanggroep aanwezig die de liederen zal zingen. Alleen het slotlied en het gezamenlijke 'amen' mag door alle aanwezigen worden meegezongen
• De garderobe wordt niet gebruikt, wij vragen u om uw jas mee te nemen naar uw zitplaats.
• Wij vragen u om na de zegen weer plaats te nemen. Vervolgens zal de koster/coördinator aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten

 

Wanneer er veranderingen zijn omtrent de diensten, dan krijgt u dat zo snel mogelijk te horen. Dus blijf regelmatig de website of het Facebook controleren om te zien of er nieuwe mededelingen zijn.

Sterkte allemaal en blijf gezond.

Oproep: Laten wij wel oog blijven houden voor de mensen die alleen zijn !!!!

Door de recente ontwikkelingen zullen nu nog veel mensen  mensen terughoudend zijn in contacten. Wij zijn ons ervan bewust dat er ook nu mensen zijn die zich eenzaam voelen, bezorgd zijn. We denken hierbij aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben.
Ook denken we aan mensen die zorgen hebben over de gevolgen voor hun werk en aan mensen van wie juist in deze periode extra inzet wordt gevraagd.
Als kerkelijke gemeente willen we omzien naar elkaar, maar vragen er ook begrip voor dat het niet altijd mogelijk is om elkaar te bezoeken. Een telefoontje of een kaartje sturen is altijd mogelijk en zullen we dan ook doen.
Mocht er pastoraal bezoek/contact gewenst zijn, dan kunt u altijd per telefoon of per mail contact
opnemen met de pastoraal coördinator Berlize Oltvoort of met één van de predikanten: Zij zijn o.a. bereikbaar via de mail: .

© Copyright 2021, PKN De Wijngaard. All Rights Reserved.