PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

kopje-koffie

We beginnen weer voorzichtig!!!
 

Het besluit is genomen!!!! Na ruim anderhalf jaar starten we weer voorzichtig in De Instuif....

Koffie-In

Met ingang van woensdagochtend 1 september bent u/jij weer van harte welkom tussen 10:00 uur en 11:30 uur. We hebben gemerkt dat het bezoek aan De Instuif op de woensdagmorgen toch wel gemist werd.  Vanaf deze datum zal er elke woensdagmorgen weer een Koffie-In zijn in De Instuif. 

Ontmoetingen in de omliggende dorpen zullen op dinsdagochtenden worden gehouden. Hieronder een rooster voor de maanden september en oktober:

Kultuurhus, Haarlo   contactpersoon:  contactgegevens
dinsdag 7 september 10:00 uur Gerda Freriks tel: 0545 - 271327 
dinsdag 5 oktober 10:00 uur    
       
Dorpshoes, Gelselaar   contactpersoon: contactgegevens
dinsdag 14 september 10:00 uur Ida Markerink tel: 0545 - 481803  
dinsdag 12 okotber 10:00 uur    
       
Schephuve, Geesteren   contactpersoon: contactgegevens
dinsdag 28 september 10:00 uur Gerda Nijhof tel: 0545 - 271709  
dinsdag 19 oktober 10:00 uur    


Een van de predikanten zal elke keer aanwezig zijn.
De ontmoetingen zijn voor jong en oud.
Opgeven mag, zeker als er vervoer nodig is, maar het is niet verplicht!

Lunch in de Instuif

Het is fijn elkaar te ontmoeten en zoals het er nu uitziet kan ook dit voornemen doorgaan:

Op donderdag 9 september hopen wij om 12:00 uur een lunch te kunnen houden. 
We zetten de tafels zo neer dat het gezellig is, terwijl we toch voldoen aan de voorschriften. 

Opgave hiervoor kan bij:      Siep Zegers:  0545 - 272570    of     Toos Schuijl: 273241

Bij de uitgang staat een pot voor een vrijwillige bijdrage.

Iedereen is van harte welkom!!!

 

Uiteraard houden we ons zoveel mogelijk aan de regels van het RIVM (1,5 m afstand, handen wassen, invullen van presentielijst).
We hopen dat alles door kan gaan en dat zo langzaam aan ook de andere locaties weer open kunnen gaan.

Mochten er toch weer wijzigingen komen in de regelgeving, dan hopen we dit tijdig te kunnen melden via de Nieuwsbrief, de Wijnpers of de website.

Het zal nog even duren voordat het weer gaat zoals we gewend waren, maar laten we het positief bekijken......... Er wordt weer aan gewerkt!

We hopen dat  het snel weer meer mogelijk is.
Kijk regelmatig even op de website, zodra het goed uitgewerkt is gaan we weer beginnen.

 

Blijf gezond!!!

 

 

 

kunst-in-de-kerkHierbij nodigen we eenieder uit om de muur van het liturgisch centrum in onze Joriskerk wat op te fleuren door er wat kleur in aan te brengen. Hierbij denken we aan iets op gebied van kunst of creativiteit dat u/jou aanspreekt en wat ook een relatie heeft met jouw geloofsbeleving of wat u/jij bijvoorbeeld passend vindt bij de fase in het kerkelijk jaar.

Als u de dienst (online) heeft bijgewoond heeft u al een mooi en aansprekende schilderijen kunnen zien van Ylse te Boome en Annie Rensink.


 

Het schilderij dat zondag 29 augustus in de kerk hangt is gemaakt door Willemien Derksen-Simmelink.

 

Heeft u iets moois en wilt u het een tijdje met ons delen, neem dan contact op met Wilma te Boome.
Telefoonnr: 0545 - 271353
Mail :     
kunst-in-de-kerk-2

coronaVan enkel online-diensten zijn we langzaam aan weer uit de isolatie aan het komen.
Inmiddels mogen er, gelet op de 1,5-meter-regel, al weer zo'n 50 tot 60 personen de dienst ín de kerk bijwonen.  Voorlopig doen we dat nog steeds alleen in de Joriskerk.

Deze dienst wordt natuurlijk nog altijd online uitgezonden via onze website.

Zingen tijdens de dienst....
De kerkenraad heeft er, met de huidige ontwikkelingen rond corona, vertrouwen in dat er weer gezongen kan worden door de aanwezige gemeenteleden. Tot zondag 22 augustus werd het zanggedeelte verzorgd door een groepje vrijwilligers, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Maar toch zijn we blij met deze ontwikkeling.

Nieuwsbrief.....
Nu er weer kerkdiensten met bezoekers zijn zal de nieuwsbrief die u via de mail kreeg weer worden vervangen door de zondagsbrief, die uitgedeeld wordt aan de bezoekers in de kerk. Kijkt u thuis mee, dan vindt u de zondagsbrief op de website van PG De Wijngaard. Actuele informatie vindt u op de zondagsbrief, de website en Facebook.

Koffie-to-Go
Met de huidige coronamaatregelen is het helaas nog niet mogelijk om koffiedrinken en ontmoetingen na de dienst te organiseren in De Instuif. Wel zal er met ingang van zondag 29 augustus een zogenaamde 'Koffie-to-Go' (of 'Tea-to-Go') te krijgen zijn. 
Een aantal vrijwilligers zal voor koffie/thee zorgen, die u vanuit de hal van de kerk mee kunt nemen om deze dan, zo mogelijk, buiten op te drinken.  
Op deze manier hopen we toch, mits op afstand, samen koffie te drinken en iets van ontmoeting te ervaring. 

Rooster van de diensten:

         
zondag  12 september 10:00 ds. Henriëtte Bouwman doopdienst in  GK te Geesteren
zondag 19 september 10.00 ds. H. Keegstra uit Bennekom  
zondag 26 september 10.00 ds. Co Janssen  
zondag 3 oktober 10:00 ds. Henriëtte Bouwman en        ds. Co Janssen Startzondag
       
         


Aanmelden voor de dienst....... wel of niet?

Aanmelden is vanaf nu niet meer verplicht. Dit houdt in dat u 'gewoon' weer naar de kerk kunt gaan. De coördinator bij de ingang zal op een presentielijst uw naam noteren en uw telefoonnummer.

Maar.......we moeten ons, ook als kerk, nog altijd aan de 1,5-meter-regel houden. Dit leidt er toe dat we vanaf nu 50 tot 60 mensen kunnen verwelkomen in onze kerk.

Om teleurstellingen te voorkomen vragen we u daarom om toch gebruik te maken van de mogelijkheid om u van tevoren aan te melden.
Dit is mogelijk via telefoon of via de website. 

 

 

Aanmelden via de telefoon:
Het daar voor bestemde telefoonnummer is :  06-42366138
Via de telefoon kunt u aanmelden van donderdagmiddag 12.00 uur tot vrijdagmiddag 12.00 uur.

Aanmelden via de website:
Op de website www.pgdewijngaard.nl vindt u een aanmeldbutton of ga naar: 
www.pgdewijngaard.nl/aanmelden 
Hier vult u het aanmeldformulier in. Het aanmelden via de website is mogelijk vanaf maandag tot en met vrijdagmiddag 12.00 uur.

 

Hoe gaat het verder ná de aanmelding?

- Na aanmelding krijgt u een uitnodiging/bevestiging hetzij telefonisch, app of per mail voor het bezoeken van de dienst.
- Bij de bevestiging ontvangt u een tijdstip waarop u op zondagochtend aanwezig moet zijn, dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de kerk aankomen.

- Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich voor de volgende zondag opnieuw aanmelden.

• Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, waarbij we de 1,5 meter maatregel in acht nemen.
• Heeft u corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid en/of koorts, dan vragen wij u om thuis te blijven en de dienst online te volgen.

Een team coördinatoren organiseert de gang van zaken in de kerk. Deze coördinatoren zijn duidelijk herkenbaar.
De wijze waarop de kerken verantwoord open kunnen gaan is neergelegd in een protocol en gebruiksplannen, die in ieder gebouw van De Wijngaard aanwezig zijn.
Voor vragen over het protocol/gebruiksplannen kunt u terecht bij de scriba, E: 

Organisatie in de kerk:

Een aantal richtlijnen waar we ons met elkaar aan moeten houden:
• Houdt rekening met de anderhalve meter afstand.
• Bij binnenkomst in de hal staat een handdesinfectiemiddel. Wij vragen u hiervan gebruik te maken.
• Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren. Zij zullen u een zitplaats aanwijzen (huisgenoten mogen bij elkaar zitten).
• Gemeentezang is, wederom helaas, niet toegestaan. Er is een kleine zanggroep aanwezig die de liederen zal zingen. Alleen het slotlied en het gezamenlijke 'amen' mag door alle aanwezigen worden meegezongen
• De garderobe wordt niet gebruikt, wij vragen u om uw jas mee te nemen naar uw zitplaats.
• Wij vragen u om na de zegen weer plaats te nemen. Vervolgens zal de koster/coördinator aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten

 

Wanneer er veranderingen zijn omtrent de diensten, dan krijgt u dat zo snel mogelijk te horen. Dus blijf regelmatig de website of het Facebook controleren om te zien of er nieuwe mededelingen zijn.

Sterkte allemaal en blijf gezond.

Oproep: Laten wij wel oog blijven houden voor de mensen die alleen zijn !!!!

Door de recente ontwikkelingen zullen nu nog veel mensen  mensen terughoudend zijn in contacten. Wij zijn ons ervan bewust dat er ook nu mensen zijn die zich eenzaam voelen, bezorgd zijn. We denken hierbij aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben.
Ook denken we aan mensen die zorgen hebben over de gevolgen voor hun werk en aan mensen van wie juist in deze periode extra inzet wordt gevraagd.
Als kerkelijke gemeente willen we omzien naar elkaar, maar vragen er ook begrip voor dat het niet altijd mogelijk is om elkaar te bezoeken. Een telefoontje of een kaartje sturen is altijd mogelijk en zullen we dan ook doen.
Mocht er pastoraal bezoek/contact gewenst zijn, dan kunt u altijd per telefoon of per mail contact
opnemen met de pastoraal coördinator Berlize Oltvoort of met één van de predikanten: Zij zijn o.a. bereikbaar via de mail: .

Elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur is de Instuif open voor iedereen die even om een praatje verlegen zit of gewoon zin heeft in koffie of thee. Van harte welkom om binnen te lopen. De deur staat open voor iedereen!

© Copyright 2021, PKN De Wijngaard. All Rights Reserved.