PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

aardrubs-015

Beschrijving 

Op het meest rustige plekje van Gelselaar bevindt zich de enige kerk die het dorp rijk is. Omgeven door een aantal huizen en niet direct bereikbaar voor auto’s staat de kerk daar, omringd door een keurig voetpad met passende lantaarns en een fraai gazon. Het geheel heeft een rustige en vredige uitstraling. Het gebouw is een zogeheten ‘waterstaatskerk’ zoals er in de 19de eeuw meerdere gebouwd zijn. Enkele historische gegevens kunnen het gebouw situeren in de tijd.

(Kop)Historie 
In de tijd van de Reformatie, de roerige periode van de Hervorming in de 16de eeuw, is de zelfstandigheid een feit dat men in 1617 prompt een eigen predikant beroept in de persoon van Warnerus Wentholt. Uit de tijd van de Reformatie stamt ook de fraaie preekstoel, nog steeds aanwezig in de huidige kerk. Maar ook de beide luidklokken in de toren zijn uit die tijd, getuige het feit dat zij de namen dragen van twee predikanten die respectievelijk vanaf 1618 en 1630 de gemeente dienden. In 1841 was de kwaliteit van de kapel van dien aard, dat men moest overgaan tot de bouw en de ingebruikname van een nieuwe kerk, de kerk die er nu nog staat. Met het oog op de toren werkte de burgerlijke gemeente Borculo mee, hetgeen nu nog zichtbaar is in de gevelsteen in de westelijke torenmuur, terwijl de kerkvoogden van de kerkelijke gemeente op 14 april 1841 de eerste steen plaatsten in de zuidelijke muur. In de kerk treft men naast een afbeelding van de vroegere kapel een doopvont aan op vier ranke getorste zuiltjes die het koperen doopbekken dragen(1917). De prachtige avondmaalstafel is afkomstig uit een Doetinchemse kapel en stamt uit de 19de eeuw. Een oud tinnen avondmaalsstel siert deze tafel. In 2009 werden ook kleine bekertjes aangeschaft voor de viering van het HA.


IMG08551Restauratie 

In 1956 werd de kerk grondig gerestaureerd. De restauratie in 1999 is bekostigd door de in 1996 opgerichte Stichting Hervormde Kerk Gelselaar. Voor de avondmaalstafel en de preekstoel werden er door gemeenteleden de zogeheten getijdenkleden vervaardigd in de kleuren voor de verschillende tijden van het kerkelijk jaar. In 2008 werden de predikantsborden en predikantsfoto’s geactualiseerd en gerestaureerd. Ook de oude collectezakken aan de lange stokken met de letters D(iaconie) en K(erkvoogdij) hangen weer voor in de kerk.)
Uiteraard dienen deze zaken niet om een rijkversierde kerk in stand te houden, veelmeer is dit alles gericht op het bevorderen van een sfeer waarin de kerkganger en de bezoeker van ons kerkgebouw zich thuis mogen voelen. In een jachtige tijd waarin de haast een boventoon voert, is het goed als er in een samenleving en in een dorp een plaats is waar men tot rust kan komen voor de nodige bezinning op het leven van dag tot dag. Het is bovenal goed wanneer deze plaats mensen inspireert tot lofprijzing en gebed, tot vrede en gerechtigheid, tot vrijheid en naastenliefde. Dit alles tot lof en eer van God en de schoonheid van Zijn schepping. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2021, PKN De Wijngaard. All Rights Reserved.